Laatst aangepast op 05-02-2017

Privacy statement


Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt en waarom we deze gegevens verzamelen. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van ismijndatagelekt.nl | Bescherming Digitale Persoonsgegevens. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren.

Ismijndatagelekt.nl | Bescherming Digitale Persoonsgegevens respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens


 • Gebruik van onze diensten
  Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om uw e-mailadres/gebruikersnaam te verstrekken. De door u verstrekte gegevens worden enkel gebruikt om de aangeboden dienst, zoals aangeboden aan u te kunnen leveren.
 • Betalingen
  Wanneer u van onze dienst gebruikt maakt en een betaling verricht dan worden deze gegevens opgeslagen op servers van de desbetreffende betalingsproviders. Deze gegevens worden bewaard zodat er voor ismijndatagelekt.nl een duidelijk overzicht blijft bestaan van wie er wanneer en van welke e-mailadres de gegevens heeft opgevraagd. Bij het constateren van misbruik kunnen deze gegevens als bewijsvoering worden gebruikt.
 • Doeleinden
  We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij er van tevoren hiervoor uw schriftelijke toestemming is gegeven.
 • Communicatie
  Wanneer wij u per e-mail het resultaat van dataonderzoek verzenden dan is het mogelijk dat die berichten voor een korte tijd bewaard worden. Wanneer u ons een e-mail of andere berichten verzendt, zullen wij deze voor een langere tijd kunnen bewaren.
 • Derden
  De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van applicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onze dienstverlening. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de desbetreffende dienstverlening en zullen niet verder verspreid worden. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden.
 • Veranderingen
  Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.
 • Keuzes voor persoonsgegevens
  Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt.
 • Aanpassen/uitschrijven communicatie
  Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten verwijderen dan kunt u ten aller tijden contact met ons opnemen of onderaan deze pagina op de daarvoor bestemde button klikken.
 • Vragen en feedback
  We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via het daarvoor bestemde contactformulier op de website.
 • Combineren van gegevens
  Het is mogelijk dat wij de gegevens van uw betaling kunnen combineren met het door u opgegeven e-mailadres en/of gebruikersnaam om eventuele problemen op te lossen, een antwoord op uw vragen te geven en/of een terugbetaling te verrichten.
 • Opslaan van gegevens
  Bij het leveren van de aangeboden dienst hanteert ismijndatagelekt.nl een verzamel, verzend en verwijder -beleid. Dit houdt in dat wij uw e-mailadres en de opgevraagde inloggegevens, niet langer dan nodig in ons bezit zullen houden. Wij verzamelen de gegevens om te verzenden en zullen deze na het verzenden dan ook vrijwel direct weer verwijderen.

Verzamel, verzend en verwijder


Sinds 4-2-2018 hanteert ismijndatagelekt.nl een strikt verzamel verzend en verwijder -beleid. Wij zullen uw e-mailadres en de opgevraagde inloggegevens, nooit langer dan nodig in ons bezit houden. Wij verzamelen deze om te verzenden en zullen deze na het verzenden dan ook direct verwijderen. Voorheen kon ismijndatagelekt.nl gebruikers op de hoogte stellen wanneer er gegevens van hen, in nieuw gelekte data voorkwam. Dit is nu niet langer mogelijk.


 

Laatst aangepast op 08-02-2017

Privacy statement1. De verwerking van gegevens

Wij zijn er van bewust dat de gebruikers van ismijndatagelekt.nl vertrouwen in ons stellen. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om de privacy van onze gebruikers te beschermen. In dit document laten we weten welke gegevens we verzamelen, wanneer er van de dienstverlening, e-mailcontrole en/of website gebruik wordt gemaakt, waarom deze gegevens worden verzameld en voor hoelang deze gegevens kunnen worden bewaard.

2. Welke gegevens worden er verwerkt? 

Wanneer er gebruik wordt gemaakt van de dienstverlening van ismijndatagelekt.nl; de door ismijndatagelekt.nl te onderzoeken data, zoals:

 • Het door gebruiker verstrekte e-mailadres

De door ismijndatagelekt.nl gevonden inlog- en/of registratiegegevens, zoals:

 • E-mailadres
 • Gebruikersnaam
 • Wachtwoord in gecodeerde vorm
 • Wachtwoord in ongecodeerde vorm

Inclusief, indien bekend:

 • IP-adres
 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Nationaliteit
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Beveiligingsvragen, nodig voor het herstel van een account, zoals deze door ismijndatagelekt.nl op het internet worden gevonden.

De door gebruiker en/of e-mailcliënt verstrekte contactgegevens, zoals:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Type internetbrowser en apparaat type
 • Overige persoonsgegevens welke er actief worden verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

De door gebruiker en/of betalingsprovider verstrekte betaalgegevens, zoals:

 • Bankrekeningnummer
 • IP-adres
 • Type internetbrowser en apparaat type
 • Informatie over het product of de dienst die door u wordt afgenomen
 • Voorletters en achternaam van rekeninghouder
 • Overige persoonsgegevens welke er actief worden verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

Wanneer er gebruik wordt gemaakt van de e-mailcontrole van ismijndatagelekt.nl:

 • Het door gebruiker verstrekte e-mailadres

Wanneer er gebruik wordt gemaakt van de website van ismijndatagelekt.nl:

 • Locatiegegevens
 • Gegevens over activiteiten op de website
 • IP-adres
 • Type internetbrowser en apparaat type

3. Waarom worden deze gegevens verwerkt?

Ismijndatagelekt.nl verwerkt alleen gegevens voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de desbetreffende dienstverlening. De eerder genoemde gegevens worden dan ook alleen verwerkt ten behoeve van de onderstaande doeleinden.

Wanneer er gebruik wordt gemaakt van de dienstverlening van ismijndatagelekt.nl worden er persoonsgegevens verwerkt:

 • Voor uitvoeren van de overeenkomst;
 • Voor het verwerken van betalingen;
 • Voor het toesturen van informatie over (wijzigingen van) de dienst;
 • Voor het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de dienst zoals deze bedoeld is, bijvoorbeeld door het identificeren, onderzoeken, voorkomen en het bestrijden van (pogingen tot) strafbare gedragingen;
 • Voor analyses ten behoeve van statistische en wetenschappelijke doeleinden;
 • Voor het vastleggen van bewijs;
 • Teneinde vast te stellen dat ismijndatagelekt.nl daadwerkelijk contact heeft met een klant of een van de (rechtsgeldig) vertegenwoordigers, bijvoorbeeld in telefonische en/of schriftelijke correspondentie;
 • Teneinde te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Wanneer er gebruik wordt gemaakt van de e-mailcontrole van ismijndatagelekt.nl worden er persoonsgegevens verwerkt:

 • Voor uitvoeren van de overeenkomst

Wanneer er gebruik wordt gemaakt van de website van ismijndatagelekt.nl worden er persoonsgegevens verwerkt:

 • Voor het analyseren van gedrag op de website van ismijndatagelekt.nl teneinde daarmee de website te verbeteren;
 • Voor analyses ten behoeve van statistische en wetenschappelijke doeleinden.

4. Hoe lang bewaart ismijndatagelekt.nl deze persoonsgegevens?

Wanneer er gebruik wordt gemaakt van de dienstverlening van ismijndatagelekt.nl, kunnen de volgende persoonsgegevens voor de nader te noemen bepaalde tijd worden bewaard:

 • De door ismijndatagelekt.nl te onderzoeken data
  De door gebruiker verstrekte e-mailadressen, nodig voor het uitvoeren van de overeenkomst, kunnen in combinatie met de betaalgegevens voor langere tijd bewaard worden. Zie contact en betaalgegevens om te zien hoelang deze gegevens bewaard kunnen worden.

 • Registratiegegevens
  Voor de door ismijndatagelekt.nl gevonden inlog- en/of registratiegegevens geldt dat deze slechts verzameld worden om te verzenden waarna deze vrijwel direct weer verwijderd worden. Deze gegevens zullen enkel verwerkt worden om de uitvoering van de overeenkomst te kunnen realiseren en zullen dan ook nooit langer dan 24 uur bewaard worden.

 • Contact en betaalgegevens
  Ismijndatagelekt.nl bewaart de contact en betaalgegevens niet langer dan de verplichte wettelijke termijn of, indien een dergelijke verplichte wettelijke termijn niet van toepassing is, niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het realiseren van de doelstellingen waarvoor de persoonsgegevens worden verkregen. Voor de gegevens die ismijndatagelekt.nl ontvangt in het kader van de beoordeling van een aanvraag, het opstellen en uitvoeren van de overeenkomst en het verwerken van betalingen, betekent dit in ieder geval dat ismijndatagelekt.nl de persoonsgegevens niet langer bewaart dan vijf jaren na afwijzing van een aanvraag of de beëindiging van de overeenkomst.

 • Overige gegevens
  Ismijndatagelekt.nl bewaart de gegevens verkregen door het gebruik van de e-mailcontrole en website niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het realiseren van de doelstellingen waarvoor de persoonsgegevens worden verkregen.

5. Deelt ismijndatagelekt deze persoonsgegevens met derden?

Ismijndatagelekt deelt geen persoonsgegevens met uitzondering van applicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onze dienstverlening. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de desbetreffende dienstverlening en zullen niet verder verspreid worden. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden.